Historie van Landgoed Keppel

Bezichtigingen van het kasteel vinden alleen op afspraak plaats! Neemt u hiervoor aub contact op met mevr Visser, zij is bereikbaar via mailadres: Heteren911@xs4all.nl

Kasteel Keppel is een kasteel in Laag-Keppel in de gemeente Bronckhorst, in de Nederlandse provincie Gelderland. Het kasteel staat op een eiland tussen twee takken van de Oude IJssel. Op de fundamenten werd het huidige gebouw (nadat het verwoest werd in 1582) in de 17e eeuw weer herbouwd.

Kasteel_Keppel

Bouwgeschiedenis

Rondom de middeleeuwse donjon (ca. 1300), ontstond een kasteel, dat tot de 16e eeuw niet veel veranderd zal zijn geweest. Na krijgsgeweld was het kasteel tussen 1582 en 1609 tot een ruine vervallen en werd vanaf 1609 aan de herbouw begonnen. In 1612 kreeg de stadsbouwmeester Willem van Bommel uit Emmerik opdracht tot volledige herbouw van het kasteel. Hij gebruikte hierbij afbraakstenen op de nog staande muren. Na 1614 werd de indrukwekkende renaissance topgevel tegen de zijgevels van de poort geplaatst. Deze werkzaamheden waren omstreeks 1620 voltooid. Tussen 1740 en 1750 werd het complex aan de achterzijde uitgebreid door bouwmeester Gerrit Ravenschot. Hij leverde zijn werk op in 1750. In 1780 werd het poortgebouw ingrijpend veranderd. Ten slotte werd in 1850 de achterzijde de IJssel- en de zaalvleugel met elkaar verbonden waarmee de bouw uiteindelijk voltooid was.

Strijd

Kasteel Keppel ondervond tijdens de middeleeuwen veel krijgshandelingen. Vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog. In 1581 werd het kasteel belegerd en ingenomen door de Staatsen. Frederik van Pallandt, heer van Keppel, ondernam een maand later weer een tegenaanval en nam het kasteel opnieuw in. In september 1582 vielen de Staatsen voor de tweede keer aan. Dat moest behoedzaam gebeuren vanwege de grote hoeveelheden buskruit, en bestormden zij het kasteel op ouderwetse stijl waarbij het kasteel grondig verwoest werd. In 1665, na de herbouw, nam de Munsterse bisschop Bernhard von Galen (beter bekend als Bommen Berend) het kasteel in, ontruimde het kasteel in 1666 en liet toen de verdedigingswerken rond het kasteel ontmantelen. In 1672 richtte Lodewijk XIV het kasteel nog in als hoofdkwartier, maar er werd in datzelfde jaar veel schade aangebracht aan het kasteel door plunderende Franse en Munsterse troepen. Na de Hollandse Oorlog braken rustige tijden aan voor het kasteel.

Tegenwoordig

Vanaf 1962 is het kasteel bezit van de Pallandt van Keppel Stichting, die het mogelijk heeft gemaakt om kasteel, huisraad en park bij elkaar te houden zodat het nog door de familie kan worden bewoond. Het kasteel is nooit verkocht, de huidige bewoners stammen af van de 14de-eeuwse bouwheer. Het kasteel ligt op een landgoed dat in de negentiende eeuw een omvang had van 1600 hectare en in de eenentwintigste eeuw nog 560 hectare groot is. Het bestaat deels uit bos en het omvat een aantal boerderijen en woonhuizen. Een van deze huizen is inmiddels tot luxe vakantieverblijf verbouwd voor een gezelschap van 14 personen en een extra peuter of baby.


Vitesse

Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt zorgde ervoor dat voetbalclub Vitesse, waar hij in het eerste elftal speelde,  in ruil voor de sponsoring van het tenue, voor altijd in de kleuren van zijn familie zou spelen. En dat werd dus het zwart met geel van de familie Van Pallandt. Ook te zien aan dit vaandel bij een van de bijgebouwen