Logo-Keppelse-Groot

Golfen tegen een gereduceerd tarief

De golfbaan ligt op een steenworp afstand van uw vakantiewoning in het dorp Hoog-Keppel. Deels op het grondgebied van Landgoed Keppel, en deels op dat van het naastgelegen landgoed 'De Ulenpas.' Het is een mooi gelegen baan met 18-holes, een driving-range en een gezellig restaurant.

Indien u bij ons verblijft dan kunt u tegen een gereduceerd tarief vouchers kopen om te golfen. Zowel voor 9- als voor 18-holes. Zo kunt u heerlijk genieten van uw favoriete sport tegen een zacht prijsje.

Bovendien hebben we ook afspraken met Golfclub 't Zelle in Hengelo Gld (een kleine 17 km verderop) waar u ook tegen een gereduceerd tarief kunt komen spelen. Dit is een prachtige 18-holes baan met vele faciliteiten die tot een van de beste in Nederland is uitgeroepen.


Korte geschiedenis van de Keppelse Golfclub

De geschiedenis van de "Keppelse Golfclub" begint officieel op 23 januari 1926, als de club officieel wordt opgericht. Er bestonden ten tijde van de oprichting van onze club nog maar zeven andere golfclubs in Nederland, zodat de club in leeftijd de achtste in ons land is. De eerste vijfentwintig jaar van haar bestaan heette de club "Golfclub Enghuizen", omdat er in eerste instantie gespeeld werd op een terrein achter het (nu verdwenen) kasteel Enghuizen in Hummelo. Sinds 1931 wordt er gespeeld op grond van het kasteel Keppel. De grondeigenaar, mevrouw Van Pallandt van Keppel, zag dit graag terug in de naam van de club. Daarom is in 1951 de naam van de club veranderd in "de Keppelse". De officiele oprichtingsdatum is overigens pas sinds een jaar of twintig bekend.

Keppelse-golflcub-1

Oprichting Keppelse Golfclub

In januari 1926 werd er door zeven notabelen een circulaire rondgezonden, om te onderzoeken of er belangstelling was voor een golfclub in de Achterhoek. De reactie op deze circulaire was dermate positief, dat er nog diezelfde maand een golfclub werd opgericht onder de naam "Golfclub Enghuizen". Er werd al snel een baantje aangelegd vlak achter de Oranjerie van kasteel Enghuizen. Korte tijd later organiseerde men de eerste wedstrijden, waarvoor mevrouw Van Pallandt een beker ter beschikking stelde. Het spelen op het terrein leverde echter de nodige moeilijkheden op, daar het eigenlijk gewone weilanden waren waarop de koeien graasden terwijl de greens door prikkeldraad waren afgezet.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de baan in een Australisch golfblad "The most dangerous course in the world" werd genoemd. Erg was dit allemaal niet, omdat het aantal leden in 1936 nog maar drieendertig bedroeg. Midden van de jaren tachtig groeide dit aantal tot ongeveer 200 leden. Eigen baanpersoneel zou pas in 1979 intrede doen.

keppelse


In 2013 ligt het ledental op omstreeks 450, en zijn er enige tientallen jeugdleden.

Deze groei is mede te danken aan de plannen om naar 18 holes te gaan. een ontwikkeling die kort na het 75-jarig bestaan in 2001 begon.

Tijdens de viering van het dertiende lustrum in 2011 werden de 9 nieuwe holes feestelijk in gebruik genomen. Na 85 jaar is "het kleintje onder de Nederlandse golf-familie" zoals de voorzitter van de Nederlandse Golf Federatie de Keppelse in 1976 betitelde, volwassen geworden.

keppelse-clubhuis-1